Wnioski do Europejskiej Agencji Kosmicznej 

Cel programu BASS (Business Applications and Space Solutions)

Wykorzystanie technologii kosmicznych do rozwoju produktów/usług o charakterze komercyjnym do zastosowań na Ziemi.

Dla kogo?

Program BASS oferuje finansowanie firmom i podmiotom naukowym (max 30 % budżetu projektu) na realizację innowacyjnych projektów o charakterze biznesowym, które wykorzystują co najmniej jedną technologię satelitarną:

 • satelitarne dane obrazowe
 • satelitarne dane nawigacyjne
 • telekomunikację satelitarną

Konkursy skierowane są do podmiotów ze wszystkich sektorów gospodarki.

Rodzaje konkursów

Konkursy o tematyce dowolnej z naborem ciągłym

Konkursy tematyczne z naborem ciągłym

Konkursy tematyczne z określoną datą zakończenia naboru

 • Tematyka wskazana przez ESA
 • Wskazane terminy zakończenia naboru
 • Link do ogłoszenia o konkursach tematycznych na stronie ESA (patrz pod competitive calls): https://business.esa.int/funding

Rodzaje projektów

W zależności od konkursu, aplikujący mają do dyspozycji następujące rodzaje projektów.

Kick-start

 • Czas realizacji 6 m-cy
 • Efektami projektu powinny być wszystkie poniższe:
  1. zidentyfikowane potrzeby użytkowników
  2. zdefiniowana architektura systemu
  3. biznes plan
 • Budżet projektu – maks. 60,000 EUR

Feasibility Study (Studium Wykonalności)

 • Ma na celu ocenę wykonalności technologicznej i biznesowej opracowywanego rozwiązania
 • Projekt nie powinien przekraczać 9 m-cy
 • Efektem pracy powinien być proof-of-concept
 • Odpowiada przejściu danego rozwiązania z TRL 3 na TRL 5

Demonstration Project

 • Ma na celu opracowanie pre-operacyjnej wersji rozwiązania oraz przetestowanie jej przez zidentyfikowanych wcześniej użytkowników końcowych
 • Projekt nie powinien przekraczać 24 m-cy
 • Odpowiada przejściu danego rozwiązania z TRL 5 na TRL 7/8

Poziomy dofinansowania

Jak złożyć wniosek

Czytaj dalej