Piszemy wnioski na 15/15

Wniosek grantowy dla jednego z naszych klientów w konkursie Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) uzyskał 15 / 15 punktów i będzie sfinansowany ze środków europejskich!

Projekt dotyczył opracowania nowej metody otrzymywania polimerów z biomasy drzewnej pod kątem ich dalszego zastosowania m.in. w przemyśle motoryzacyjnym.

Konsorcjum składało się z 12 podmiotów (zarówno instytucji badawczych, jak i przedsiębiorstw) z 9 krajów.

Zachęcam do kontaktu, jeżeli planujecie wystąpić o europejskie dofinansowanie dla Waszch projektów, bo, jak widać, umiemy pisać wnioski.