Finansowania

Ścieżka SMART to konkurs skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz small mid-caps

Ścieżka SMART jest konkursem skierowanym do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw  oraz small mid-caps, czyli spółek o średniej kapitalizacji. W zależności od typu naboru oraz instytucji pośredniczącej, konkursy przeprowadzane są przez 2 ośrodki: NCBiR oraz PARP. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które są w stanie wykazać swoje zaplecze infrastrukturalne,

Czytaj więcej »
Finansowania

Fundusze Europejskie na rzecz gospodarki (FENG)

Najbliższa przyszłość, to dla wielu przedsiębiorców ogromne wyzwanie, stawienia czoła wyśrubowanym wymogom Unii Europejskiej. Przepisy implementowane do polskiej legislacji ulegają ciągłemu zaostrzaniu. Dokumenty GreenDeal oraz pakiet FitFor55 nakreśliły na szczeblu wspólnotowym kierunki w ramach których powinna rozwijać się gospodarka krajów EU. Nierzadko cele stawiane przed poszczególnymi branżami mają charakter rewolucji

Czytaj więcej »
Ulga B+R

Czy w twojej firmie rozliczana jest ulga badawczo – rozwojowa?

Ulga B+R jest instrumentem fiskalnym dającym możliwość możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 200% kosztów pracowniczych oraz 100% innych kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność B+R. Ulga B+R rozliczana w bieżącym roku podatkowym oraz poprzez korekty do 5 lat wstecz. Projekty kwalifikujące się do rozliczenia ulgi B+R: są nowe dla firmy, twórcze, niepewne i

Czytaj więcej »
Finansowania

Ścieżka SMART – dotacje na wzmacnianie innowacyjności przedsiębiorstw

Najbardziej popularnym konkursem w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 jest Ścieżka SMART w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Polski (FENG). Cele Projektu: rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowanie na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych rozwój cyfryzacji transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju internacjonalizacja przedsiębiorstw

Czytaj więcej »
Finansowania

Słyszałeś o Granatach na Cyfryzację?

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. otworzy w 2024 konkurs Dig.IT. Cel konkursu: zwiększenie konkurencyjności cyfrowej polskich MŚP. Co można sfinansować? Zakup lub wypracowanie technologii cyfrowych, w obszarach: Kto może wystąpić z wnioskiem? Wartość dofinansowania: Zapraszamy do rozmowy o możliwościach dofinansowania w ramach Dig.IT. i w innych konkursach.

Czytaj więcej »
Sukces

Piszemy wnioski na 15/15

Wniosek grantowy dla jednego z naszych klientów w konkursie Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) uzyskał 15 / 15 punktów i będzie sfinansowany ze środków europejskich! Projekt dotyczył opracowania nowej metody otrzymywania polimerów z biomasy drzewnej pod kątem ich dalszego zastosowania m.in. w przemyśle motoryzacyjnym. Konsorcjum składało się z

Czytaj więcej »