Dotacje europejskie na innowacje
Pomożemy Ci pozyskać finansowanie z programów i funduszy unijnych
Ulga B+R dla firm
Możliwość odliczenia 200% kosztów poniesionych na innowacje
Europejska Agencja Kosmiczna
Finansowanie ze środków ESA projektów kosmicznych i spoza sektora kosmicznego
Previous slide
Next slide

Pomagamy sfinansować Twoje innowacje

Programy UE

Jesteśmy ekspertem w pozyskiwaniu finansowania z Programu Ramowego UE Horyzont Europa oraz programów Europejskiej Rady ds. Innowacji dla podmiotów krajowych i zagranicznych.

Fundusze Europejskie

Mamy ogromne doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania krajowych projektów ze środków europejskich, którymi dysponują PARP, NCBiR oraz Urzędy Marszałkowskie.

Fundusze ESA

Wspieramy firmy wykorzystujące technologie kosmiczne oraz starające się o finansowanie z ESA. Od 2022 roku pełnimy rolę ESA Technology Broker i ESA Business Ambassador.

Tworzenie konsorcjów

Pomagamy budować konsorcja dzięki imponującej sieci partnerów międzynarodowych. Możemy wspierać koordynatorów w zarządzaniu, upowszechnianiu i komunikacji prac konsorcjów.

Jesteśmy przedstawicielami
Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce

ESA Business Ambassador

Wojciech Adamiak wspiera polskie przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy ESA na rozwój nowych, komercyjnych produktów i usług wykorzystujących satelitarne dane obrazowe, nawigacyjne lub telekomunikacyjne.

ESA Technology Broker

Paweł Kwiatkowski wspiera polskie przedsiębiorstwa, w tym startupy, w pozyskaniu finansowania ESA na transfer i implementację technologii kosmicznych do użytku ziemskiego, wyłączając dane satelitarne.

Wspieramy w rozliczeniach ulg podatkowych

Ulga badawczo-rozwojowa

Ulga B+R została wprowadzona do systemu prawnego już w 2016 r. Jest dostępna dla podatników CIT i PIT, którzy prowadzą działalność badawczo – rozwojową, przynajmniej na skalę przedsiębiorstwa i ponoszą z tego tytułu koszty.

Zakres ulgi

  • Możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 200% kosztów pracowniczych oraz100% innych kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, do 5 lat wstecz.

Ulgi proinnowacyjne

W 2022 r. znowelizowano przepisy o Polskim Ładzie 2.0 i wprowadzono kolejne proinnowacyjne ulgi w podatku dochodowym. Pomożemy Ci je rozliczyć.

Poznaj inne dostępne ulgi podatkowe:

  • Ulga podatkowa na robotyzację
  • Ulga podatkowa na ekspansję
  • Ulga podatkowa na prototyp
  • Ulga podatkowa na zatrudnienie innowacyjnych pracowników
  • Ulga CSR

Jak działamy

Know how

Dzięki wymianie informacji pomiędzy ekspertami w grupie Absiskey/ABGi mamy dostęp do aktualnej wiedzy oraz szerokiego grona partnerów międzynarodowych.

Efektywność

Metodycznie pracujemy nad każdą częścią wniosku (Excellence, Impact i Implementation), pilnujemy wymagań formalnych i terminów konkursów.

Elastyczność rozliczeń

Nasze wynagrodzenie dostosowujemy do konkretnych okoliczności w projekcie.
Pracujemy zarówno w oparciu o stałe wynagrodzenie, jak i wynagrodzenie od sukcesu.

Nasi klienci

Kontakt z nami

Napisz do nas

Spotkajmy się

Brain Embassy

7 piętro, budynek Adgar Plaza One

ul. Postępu 15

02-676 Warszawa